II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi

25 KASIM 2016 - CUMA
08:30 - 09:30
Kayıt
10:00 - 12:00

Açılış Töreni

KADEM

İngilizce Tanıtım Filmi Gösterimi

Sayın Doç. Dr. E. Sare Aydın YILMAZ

Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı

KADEM

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Temalı Kamu Spotu

Sayın Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

UN Women Avrupa & Orta Asya Bölge Direktörü, Türkiye Temsilcisi

KADEM

Mülteci Film Gösterimi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tanıtım Filmi

Sayın Fatma Betül Sayan

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

12:00 - 14.00
Öğle Yemeği
14:00 - 16.00

Bakanlar Düzeyinde Müzakere Oturumu

Moderatör; Av. Özlem Zengin (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı)

1. Azerbaycan

2. Bosna Hersek

3. Filistin

4. İran

5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

6. Kosova

7. Liberya

8. Tunus

9. Türkiye Cumhuriyeti

26 KASIM 2016 - CUMARTESİ
1. Oturum
SALON A
09:00 - 10:30

Barış Süreçlerinde Kadın

Kendileri savaşa yol açmadıkları halde savaşın ve şiddetin en önemli mağdurları hiç kuşkusuz kadınlar ve çocuklar olmaktadır. Kadınlar, çocuklarıyla birlikte evsiz duruma düşmekte, sağlıksız çevre koşullarında yaşamaya mahkûm edilmekte, sağlık beslenme koşullarıyla karşılaşmakta, gerekli eğitim ve sağlık koşullarından yararlanamaz duruma gelmektedir. Kadınların gerek ulusal düzeyde, gerekse yerel düzeyde sürmekte olan çatışmaları sona erdirmek üzere harekete geçen barış ve arabuluculuk süreçlerinde hangi düzeyde yer aldıkları, bu süreçlerde ne ölçüde etkili oldukları bu süreçlerde etkili biçimde yer almak için ne tür mekanizmaların devreye sokulması gerektiği gibi hususlar bu oturumda ele alınacaktır.

CV
Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU (Moderatör)
Galatasaray Üniversitesi, TÜRKİYE
CV
Dr. Magdalena KIRCHNER (Konuşmacı)
RAND Corporation Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Transatlantik Doktora Sonrası Üyesi, ABD
CV
Fawzia KOOFI (Konuşmacı)
Milletvekili - yazar AFGANİSTAN
CV
Daisy KHAN (Konuşmacı)
Müslüman Kadınların Maneviyat Ve Eşitlik Adına İnisiyatifi (WISE) Yönetici Müdürü, ABD
CV
Bello TAIWO (Konuşmacı)
Saskatchewan Üniversitesi, KANADA
1. Oturum
SALON B
09:00 - 10:30

Suriyeli Mülteci Kadınlar ve Sorunları

Suriye’deki iç savaş beş yıldan beri sürmektedir. Savaşın sonucunda milyonlarca insan evinden ve yurdundan olmuş durumdadır. Savaşın en büyük mağduru çocuklarıyla birlikte kadınlardır. Milyonlarca kadın eşini, ailesini ve yurdunu kaybetme durumuyla karşı karşıya kalmış; değişik ülkelerde “vatansız” mülteci konumuna düşmüştür. Bu kadınlar başta geçim sıkıntısı olmak üzere, sağlıksız beslenme, barınma ve üreme sorunuyla karşı karşıya kalmakta; bazıları değişik yollardan istismara uğramaktadır. Kaçak yollardan Avrupa’ya iltica etmeye çalışan çok sayıda kadın ve çocuk ölümle karşı karşıya kalmaktadır. Suriyeli kadınların yaşadıkları çok yönlü travma hiç kuşkusuz yüzyılımızda yaşanan en önemli insanı dramlardan birini oluşturmaktadır. Bu oturumda Suriyeli göçmen kadınların yaşadıkları çok boyutlu sorunları masaya yatırılacak, bu sorunların değişik suretleri ve çözüm yolları üzerinde durulacaktır.

CV
Dr. Kerem KINIK (Moderatör)
Kızılay Genel Başkanı, TÜRKİYE
CV
Mehmet Halis BİLDEN (Konuşmacı)
TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı, TÜRKİYE
CV
Dr. Sawsan Haider KHRIES (Konuşmacı)
University of Yarmouk, ÜRDÜN
CV
Minal Patel DAVIS (Konuşmacı)
Houston Belediyesi, Belediye Başkanı İnsan Kaçakçılığı Özel Danışmanı, ABD
CV
Şirin DİLLİ (Konuşmacı)
Giresun Üniversitesi, TÜRKİYE
2. Oturum
SALON A
10:45 - 12:15

Çalışma Yaşamında Kadın ve İstihdam İmkanları

Kadınlar çalışma yaşamıyla ilgili çok yönlü sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar, toplumdan topluma farklılık göstermekle birlikte kadınların iş yaşamında yeterince yer almasının önündeki engelleri oluşturmaktadır. Çalışan kadınlar her şeyden önce aile yaşamı üzerinden kendilerine biçilen geleneksel rollerle kamusal alanda yüklendiği rollerden kaynaklanan zorluklar yaşamaktadırlar. Çalışan kadın aynı zamanda annelik, çocuk bakımı, ev işleri gibi yükümlülükleri de üstlendiği için bu alandaki sorumlulukları bazı durumlarda kadınların çalışma yaşamından çekilmesine yol açmaktadır. Yine iş yaşamında karşılaşılan ayrımcılık, taciz, psikolojik taciz (mobbing), düşük maaş gibi zorluklar kadının çalışma yaşamında karşılaştığı zorluklar. Bu oturumda kadının çalışma yaşamında karşılaştığı çok yönlü sorunlar ele alınacaktır.

CV
Doç. Dr. E. Sare AYDIN YILMAZ (Moderatör)
KADEM Genel Başkanı, TÜRKİYE
CV
Almas JIWANI (Konuşmacı)
Emeritus BM Kadın Ulusal Komitesi Kanada & Almas Jiwani Vakfı - CEO, KANADA
CV
Ferrah ŞARMAN (Konuşmacı)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı,TÜRKİYE
CV
Linzi Janice KEMP (Konuşmacı)
American University of Sharjah, B.A.E.
CV
Vasim AKRAM (Konuşmacı)
Aligarh Muslim University, HİNDİSTAN
2. Oturum
SALON B
10:45 - 12:15

Siyasal Hayat, Sivil Toplum ve Karar Mekanizmalarında Kadın

Kadınlar dünyanın birçok yerinde siyaset ve karar mekanizmalarının yanı sıra, toplumsal hayata katılım konusunda da yeterince etkin değildirler. Kadınların karar mekanizmalarına ve toplumsal hayata katılmaması çoğunlukla karşılaşılan engellerden, kısıtlı imkânlardan ve sınırlı fırsatlardan kaynaklanmaktadır. Buradan hareketle, bu oturumda kadınların siyasette, yerel yönetimlerde, bürokraside, üst düzey karar mekanizmalarında, iş yaşamında ve sivil toplum alanındaki resmi ortaya konacak; kadınların bu alanlarda potansiyelini harekete geçirecek stratejiler üzerinde durulacaktır.

CV
Doç. Dr. Merve KAVAKÇI (Moderatör)
Üsküdar Üniversitesi, Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) Başkanı, TÜRKİYE
CV
Malektaj Khosravi BABANARI (Konuşmacı)
Islamic Azad University, İRAN
CV
Farah MOHAMED (Konuşmacı)
Girls20 Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, KANADA
CV
Sunay KARAMIK (Konuşmacı)
Ka-Der Genel Başkanı, TÜRKİYE
CV
Terry INCE (Konuşmacı)
Kimeta Vice President Marketing and Business Development, TDI & Associates Founder, Project Manager, Change Agent, TRINIDAD & TOBAGO
3. Oturum
SALON A
13:30 - 15:00

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele Yolları

Şiddet, kadınların dünyanın her yerinde karşı karşıya kaldıkları önemli sorun alanlarından biridir. Şiddet, psikolojik baskı, aşağılama, cinsel taciz, ayrımcılık, istismar, dayak ve nihayetinde ölüme kadar uzanan geniş boyutlu bir sorun alanına kapsar. Kadınlar, sadece kamusal alanda, sokakta, iş yerinde bu tür şiddet alanlarına maruz kalmaz; aynı zamanda aile içinde de şiddete maruz kalabilmektedir. Bu bakımdan “aile içi şiddet” kadınların başlı başına yaşadıkları bir sorun alanı haline gelmiş bulunmaktadır. Kadınların ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kalması ise sadece cinsiyetinden kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda dini, etnik, sınıfsal ve ırksal gibi çok farklı nedenlerden dolayı kadınlar ayrımcılığa maruz kalmakta ve dışlanmaktadırlar. Kadınların çok yönlü ayrımcılık ve dışlanma serüvenlerinden hareketle bu oturumda kadına karşı şiddetin değişik suretler, ayrımcılık ve dışlanmaya ilişkin sorunlar ele alınacak ve mücadele yolları üzerinde durulacaktır.

CV
Profesör A. B. M. Abu NOMAN (Moderatör)
Chittagong Üniversitesi Hukuk Fakültesi Başkanı, BANGLADEŞ
CV
Soumaya GHANNOUSHI (Konuşmacı)
Yazar, TUNUS / İNGİLTERE
CV
Noera AYAZ (Konuşmacı)
Avukat - Women in Islam, Inc., ABD
CV
Tülay KAYNARCA (Konuşmacı)
Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi, TÜRKİYE
CV
Nashira CHAVEZ (Konuşmacı)
University of Miami, EKVADOR
3. Oturum
SALON B
13:30 - 15:00

Kültürel Kodlar ve Erkeklik

Kadınlık ve erkeklik sadece cinsler arasındaki doğal ayrıma işaret eden kavramlar değil; bu kavramlar belli bir kültür içinde anlam ve değer kazanırlar. Toplumsal cinsiyet ayrımının temelinde bu iki kavrama yüklenen anlam yatmaktadır. Cinsler arasındaki doğal ayrım, kültürel değerler ve kalıplar tarafından yeniden üretilerek toplumsal roller bunun üzerinden belirlenmektedir. Genel olarak erkeklik, siyaset, ekonomi, akıl, devlet, tarih gibi kamusal alana ait değerlerle özdeşleştirilirken; kadınlıksa daha çok aile içi rollerle özdeşleştirilmektedir. Kadınlıkla erkekliğin bu tür üretimi doğal olarak erkeklerin kadınlar üzerindeki üstünlüğünün kültürel temelini oluşturmaktadır. Bu oturumda erkekliğe ilişkin stereotipiler ve kalıplar masaya yatırılacak; bunlar kadınlar açısından yol açtığı sorunlara dikkat çekilecektir.

CV
Fatma Mehdi HASSAM (Moderatör)
Women and Gender of the African Union Economic, Social and Cultural Council (AU ECOSOCC) Başkanı, ETİYOPYA
CV
Prof. K. MANIMEKALAI (Konuşmacı)
Mother Teresa Women’s University Eski Rektör Yardımcısı, Alagappa University Kadın Araştırmaları Merkezi Yöneticisi, HİNDİSTAN
CV
Prof. Dr. Nilüfer NARLI (Konuşmacı)
Bahçeşehir Üniversitesi , TÜRKİYE
CV
Prof. Dr. Emine ÖZMETE (Konuşmacı)
Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE
CV
Meryem İlayda ATLAS (Speakers)
Lacivert Genel Yayın Yönetmeni, Daily Sabah Op-Ed Editör, TÜRKİYE
4. Oturum
SALON A
15:15 - 16:45

Sinema, Televizyon ve Sosyal Medyada Kadın

Görsel ve yazılı medya kadın bedenini cinsel bir objeye dönüştürerek kadını kendi kişiliğinden başka bir görüntüde sunmaktadır. Medya bir yandan kadını cinsel bir objeye dönüştürerek bunun üzerinden standart ve ideal bir cinsel tip sunarak tüm kadınları bu tipe özenmeye zorlamakta; bir yandan da tüketilen, pazarlanan tüm objeleri kadın bedeni ve cinselliği üzerinden bir imajla pazarlamaya çalışmaktadır. Kadın bedeni bu haliyle cinsel bir objeye indirgenerek başka amaçlar için kullanılmakta ve istismar edilmektedir. Bu oturumda farklı yaklaşımlardan hareketle sinemada, televizyonda ve sosyal medyada kadın bedeninin istismarı üzerinde durulacaktır.

CV
Uyanış Tuğtaş BAYAR (Moderatör)
360 TV Haber Editörü, TÜRKİYE
CV
Aida BEGIĆ (Konuşmacı)
Yönetmen, BOSNA HERSEK
CV
Sarah JONES (Konuşmacı)
TRT World, TÜRKİYE
CV
Faila PAŠIĆ BIŠIĆ (Konuşmacı)
Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü, SLOVENYA
CV
Saadet ORUÇ (Konuşmacı)
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, TÜRKİYE
4. Oturum
SALON B
15:15 - 16:45

Kadınların Adalete Erişimi ve Hukuk

Bu oturumda eşitlik ve adalet kavramlarının yanı sıra kadınların hukuksal sorunları ele alınacaktır. İş yaşamından ceza yasalarına, aile hukukundan iş yasalarına ve anayasalara kadar kadınların hukuksal düzeyde karşılaştıkları sorunlar ayrıntılı biçimde ele alınacaktır. Hukuksal mevzuatlarda kadınlarla ilgili ne tür sorunlar bulunmaktadır? Bu sorunlar toplumdan topluma farklılık taşımakta mıdır? Hukuksal düzeyde atılan adımların reel hayatta karşılığı var mı? Kadınların lehine yapılan hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi sürecinde ne tür sorunlarla karşılaşılmaktadır? Tüm bu sorunların yanı sıra kadınların hukuka erişim sorunları ve bu süreçte karşılaştıkları sorunlar masaya yatırılacaktır. Türkiye’deki hukuksal mevzuatın yanı sıra dünyadaki değişik ülkelerin deneyimleri de bu oturumda ele alınacaktır.

CV
Serap YAŞAR (Moderatör)
Milletvekili - Adalet Komisyonu Sözcüsü
CV
Dr. Chandra RAJAN (Konuşmacı)
Hindistan Yüksek Mahkemesi Avukatı, HİNDİSTAN
CV
Marjatta HIEKKA (Konuşmacı)
Dış İşleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı, FİNLANDİYA
CV
Dr. Mohammad AL-TARAWNEH (Konuşmacı)
Yargıtay Mahkemesi Hakimi, ÜRDÜN
CV
Prof. Dr. Najibah Mohd ZIN (Konuşmacı)
International Islamic University Malaysia, MALEZYA
Odak Grup Çalıştayı
SALON A
17:00 - 18:30

Suriyeli Kadın Mülteciler ve Sorunları - Odak Grup Çalıştayı

CV
Meryem İlayda ATLAS (Moderatör)
Lacivert Genel Yayın Yönetmeni, Daily Sabah Op-Ed Editör, TÜRKİYE
CV
Dr. Nibal KHALIL (Konuşmacı)
Al-Quds University, İSRAİL
CV
Dr. Nergis DAMA (Konuşmacı)
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, TÜRKİYE
CV
Dr. Gamze Yıldız Şeren KURULAR (Konuşmacı)
Namık Kemal Üniversitesi, TÜRKİYE
CV
Haram Ahmad OUMAR (Konuşmacı)
Ethiopian Airlines, Almouna English Club, ÇAD
CV
Assoc. Prof. Laura NAVARRO (Konuşmacı)
University of Valencia, İSPANYA
CV
Aya Sultan ABDULRAHMAN (Konuşmacı)
Suriyeli Mülteci
CV
Maysaa Abu HASSEN (Konuşmacı)
Suriyeli Mülteci
Odak Grup Çalıştayı
SALON B
17:00 - 18:30

Kadın ve Barış - Odak Grup Çalıştayı

CV
Mehla Ahmed TALEBNA (Moderatör)
İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Direktör, S. ARABİSTAN
CV
Frances ALGHALİ (Konuşmacı)
Kadın Hakları Savunucusu, SIERRE LEONE, BATI AFRİKA
CV
Doç Dr. Nüket Elpeze ERGEÇ (Konuşmacı)
Çukurova Üniversitesi, TÜRKİYE
CV
Nadjiba Badi BOUKEMİDJA (Konuşmacı)
-
CV
Ramila DADASHOVA (Konuşmacı)
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, AZERBAYCAN
CV
Ebru DEMİR (Konuşmacı)
Sussex University, İNGİLTERE
CV
Sarah LAARU (Konuşmacı)
Monaliiku Ry, FİNLANDİYA
Copyright 2016 womenandjusticesummit.org. All Rights Reserved